Hozam2001 Kft.

Társszervezetek:

Kapositk.hu

 

Partnereink:

 

 

 

 

Hasznos oldalak:


 

 

 

A HOZAM 2001 KFT Tolnai Hozam KHT néven 1996-ban kezdte meg működését. A társaság létrehozásának elsődleges célja közhasznú tevékenységként a területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása volt. 1997 elejétől a társaság tevékenységében jellemzően az üzleti alapon végzett tanácsadási, szakértői tevékenység nyert teret. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a közhasznú tevékenységek végzésével kapcsolatos aktivitás megszűnt. Az üzleti alapon végzett területfejlesztési támogató tevékenység keretében a társaság foglalkozik projektgenerálással, projektek kidolgozásával, programkészítéssel, pályázatok összeállításával, kidolgozásával. Az elsődlegesen kis- és középvállalkozások megbízásából végzett vállalkozásfejlesztés, projektfinanszírozás területén a fentiek mellett még hitellehetőségek feltárásával is foglalkozik a társaság.

A megváltozott tevékenység miatt a társaság 1997. december 31.-vel KFT-vé alakult át. A társaság 1999 októbere óta működik HOZAM 2001 KFT néven, új tulajdonosi struktúrában.

A társaság jelenleg 10 fővel végzi tevékenységét (ügyvezető, finanszírozási tanácsadó, projektmenedzserek, pénzügyi-gazdasági vezető, asszisztens), emellett azonban - eseti megbízásokon keresztül - több mint 15 rendszeresen foglalkoztatott szakértőt vesz igénybe a megbízások teljesítése érdekében.

Programjaink megvalósításához, a projektek kidolgozásához módszerünk a személyre szabott tanácsadás, a folyamat teljes mértékű követése a projekt ötlettől a megvalósulásig.

Célunk, hogy partnereink valóban a partnerségi viszonyt érezzék, ezért munkánk mindig személyes interjúval indul. Ezt követően - az ügyfél egyedi igényei alapján - kerül meghatározásra, hogy adott esetben milyen típusú tanácsadói tevékenységre van szükség, illetve hogy indokolt-e - s ha igen, milyen - külső szakértők bevonása. A munka folyamatában állandó kapcsolattartásra törekszünk minden fejlemény értékelésébe bevonva partnereinket, megbízóinkat.

Célunk az állandó ügyfélkör kialakítása, annak elérése, hogy partnereink fejlesztési terveit megismerve mi magunk is képesek legyünk kezdeményezni - felhívva a figyelmet az új lehetőségekre ("projektgenerálás") -, illetve új partnerkapcsolatok létrehozása révén új fejlesztési programokat indítani.

Társaságunk legfőbb – a versenytársakkal szemben előnyt biztosító – erősségei elsődlegesen a humán erőforrásban rejlenek, azaz a munkatársak elméleti, szakmai felkészültségében, gyakorlati tapasztalataiban, másrészt a szervezeti kultúránkban, amely garanciája mind a társaságon belüli, mind a partnerekkel, megbízókkal való hatékony együttműködésnek.

Erősségeink között külön is megemlítendő, hogy

  1. helyismeretünk van a megyében és a régióban (fejlesztési programokban való részvétel, illetve a területfejlesztési intézményrendszer szereplőivel való személyes kapcsolat révén).
  2. rugalmasak vagyunk térben és időben. Rugalmasság a szakértői kör tekintetében (sok szakterületről vagyunk képesek megfelelő szakértelmet biztosítani). Rugalmasak vagyunk az együttműködési formák kialakítása tekintetében.
  3. innovatív megoldások kialakítására vagyunk képesek a különféle finanszírozási konstrukciók és megvalósítási formák kidolgozásában.
  4. tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a projektgenerálás, előfinanszírozás, projektmenedzselés terén.
hozam2001.hu
frissítve: 2011.04.13.