Hozam2001 Kft.

Társszervezetek:

Kapositk.hu

 

Partnereink:

 

 

 

 

Hasznos oldalak:


 

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Vállalkozásfejlesztés

Az információk tömege és áramlásuk sebessége, a működési környezet állandó változása mind fokozottabban befolyásolja a gazdálkodó szervezetek tevékenységét. Felgyorsult világunkban létfontosságú, hogy meglévő erőforrásainkat a leghatékonyabban használjuk fel.

A piacgazdaság keretei között számos olyan pályázati lehetőség kínálkozik, melyek elnyerése az információk megszerzésén, a gyors ügyintézésen és a szakszerű tervezésen múlik.
E források révén jelentősen csökkenthetők olyan beruházások terhei, melyek elkerülhetetlenek a piaci pozíciók megőrzése vagy javítása érdekében, vagy a szervezet jobb megítélését, „image”-ének javítását szolgálják.

Egy-egy vállalat, település sokszor találja magát szemben a fejlesztési elképzelések kidolgozása során megoldhatatlannak tűnő problémával, vagy – s különösen igaz ez a kis- és középvállalkozások esetében - egyszerűen nincs ideje, lehetősége, kapacitása megtalálni bizonyos fejlesztési alternatívákat.

Ilyen helyzetekben és ezen szervezetek számára jelenthet támogatást a HOZAM 2001 Kft. szakértő támogatása a vállalkozásfejlesztés bármely területén.

 

Területfejlesztés

Az elmúlt évek változásai jelentősen átalakították a területfejlesztés helyzetét, s megsokszorozták a területfejlesztéssel foglalkozók feladatait és felelősségét. E változások legfőbb indukálói a nemzetgazdaság fejlődése mellett a regionális politika erősödése, a kistérségek és azok fejlesztését szolgáló társulások létrejötte, az önkormányzatok mozgásterének növekedése, az Uniós csatlakozás okán megnyíló többlet források voltak.

Társaságunk megalakulása óta foglalkozik területfejlesztési tanulmányok, fejlesztési koncepciók készítésével, sőt a társaság tevékenységének legdinamikusabban fejlődő szegmense 1997–től a különféle terület- és vidékfejlesztési koncepciókhoz kapcsolódó tanulmányok készítésében való részvétel volt.

A fejlesztési tanulmányok legfontosabb célja, hogy átfogóan megvizsgáljuk az adott egység, pl. régió, ágazat – esetleg azon belül egy meghatározó vállalkozás, szervezet - milyen irányokban fejleszthető tovább, e fejlesztések milyen adottságokat feltételeznek, milyen módszerek alkalmazását igénylik, illetve milyen kihatásokkal járhatnak.
Az előbbi kérdésekre adott válasz alapján a fejlesztési tanulmány részét képezik azok a fejlesztési prioritásokra vonatkozó, hosszabb távon érvényes ajánlások is, amelyek segítik a döntéshozókat a támogatandó területek és tevékenységek kiválasztásában.

A megvalósíthatósági tanulmányok fő célja annak vizsgálata, vajon az adott – gondolatban már körvonalazódó - létesítmény/fejlesztés a helyi körülmények között megvalósítható-e egyáltalán, és ha igen, ehhez milyen feltételeknek kell teljesülniük. A vizsgálat kiterjed arra is, hogy melyek a megvalósítás legsikeresebbnek, illetve legvalószínűbbnek tekinthető módozatai, ezek feltételei és forrásai, valamint várható eredményei.

Fejlesztési és/vagy megvalósíthatósági tanulmány készíthető közvetlen gazdasági eredménnyel járó fejlesztésről, például ipari park, inkubátorház vagy vállalkozói övezetek létrehozásáról és működtetéséről, de speciális témákban (Például: médiaprogramról) is.

 

Projektfinanszírozás

A projektfinanszírozás jelenti társaságunk harmadik fő tevékenységi, illetve szakértői területét, ami a gazdasági tanácsadást, üzleti tervek készítését, illetve az abban való közreműködést és a beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok készítését öleli föl.

A már elindult vagy elindítani szándékozott fejlesztések finanszírozásánál – legyen szó akár közvetlen gazdasági eredménnyel járó fejlesztésekről, akár más területek, például a humán szolgáltatások fejlesztéséről – gyakori gondot jelent a megfelelő, elérhető külső források felkutatása és megszerzése. Sok esetben már a forrásokra vonatkozó információk beszerzése vagy áttekintése is nehézséget okoz tekintettel azok számosságára, a forrásgazdák nagy számára.

A források felkutatása mellett és után részt veszünk a források megszerzésében is (pályázatok megírása, tárgyalások, levelezések), azok lehívásához gyakorlati tanácsokkal, útmutatóval szolgálunk (szerződéskötés, kincstári ügymenet stb.).

A pályázatírás mellett nagyon gyakran a külső források meghirdetett vagy valószínűsíthető céljaihoz illeszkedő projektek kifejlesztésével segítjük a megbízó fejlesztési tevékenységét, ezen kívül vállaljuk projekt javaslatok kidolgozását, illetve a megvalósítani tervezett projekteket szemléletesen bemutató anyagok, prezentációk elkészítését is.

A projektfinanszírozáshoz szorosan kapcsolódóan és önálló megbízásként is vállaljuk több megyére kiterjedően (Tolna, Baranya, Veszprém, Fejér, Zala) szakképzett értékbecslő kollegák bevonásával ingatlan és vagyon értékbecslések készítését.

A projektfinanszírozást tekintve vállalkozói, önkormányzati, civil szervezeti szférából várjuk partnereinket, fejlesztési elképzeléseikhez minden területen (turizmus, mezőgazdaság, kereskedelem, munkahelyteremtés, infrastruktúra beruházás, stb.) ajánljuk szakmai felkészültségünket!

 

Turisztikai szolgáltatás

A térségben folyó gazdasági folyamatok elemzése és konkrét vállalkozói tapasztalatok azt mutatják, hogy a turizmusfejlesztés a térség gazdaságának egyik lehetséges kitörési pontja. A fejlesztési projektek során szerzett tapasztalatok, valamint a konkrét esettanulmányok és üzemeltetési tapasztalatok ismeretében döntött a KFT vezetése úgy, hogy új tevékenységi kört kialakítva panzió fejlesztésbe kezd Szálka községben, ahol a fogadó közegnek lehetősége van arra, hogy  preferálja a falusi turisztikai kínálathoz kapcsolódó olyan lehetőségeket, mint a kerékpározás, lovaglás, bor-, és horgászturizmus, valamint vadászturizmus.
A KFT üzleti koncepciója 2002-ben bővült ki turisztikai termékfejlesztési programmal. A termékfejlesztés célterülete Szálka község, a fejlesztés tartalma 12 fő vendég fogadására alkalmas családi panzió kialakítása. A szolgáltatás célcsoportja a hazai és külföldi családos, fiatal illetve középkorú, aktív pihenést preferáló turisták. A beruházás befejeződött, a panzió megnyitását 2006. augusztusában tervezzük.


hozam2001.hu
frissítve: 2011.04.13.